دستگاه میکسر پودر (ریبون بلندر) به‌عنوان یک دستگاه در مرحله فرآوری تولید محصولات غذایی و صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. مواد غذایی همچون انواع پودر انواع ادویه و غیره توسط این دستگاه مخلوط می گردد.
با استفاده دستگاه میکسر و توانمند می‌توان به یک ترکیب همگن از چند پودر رسید.