تخفیف!
قیمت اصلی تومان100,000,000 بود.قیمت فعلی تومان98,000,000 است.
تومان99,000,000

بسته بندی

دستگاه پرکن خطی

تومان250,000,000
تخفیف!
قیمت اصلی تومان65,000,000 بود.قیمت فعلی تومان64,000,000 است.

بسته بندی

دستگاه درب بند

تومان120,000,000
تخفیف!
قیمت اصلی تومان20,000,000 بود.قیمت فعلی تومان18,000,000 است.
تومان240,000,000
تخفیف!
قیمت اصلی تومان600 بود.قیمت فعلی تومان550 است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان340,000,000 بود.قیمت فعلی تومان320,000,000 است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان240,000,000 بود.قیمت فعلی تومان220,000,000 است.
تخفیف!
قیمت اصلی تومان110,000,000 بود.قیمت فعلی تومان105,000,000 است.
تخفیف!

دستگاه های مکمل

دستگاه لیبل شیرینگ

قیمت اصلی تومان80,000,000 بود.قیمت فعلی تومان76,000,000 است.

دستگاه های مکمل

دستگاه نوار نقاله

تومان30,000,000

بسته بندی

دستگاه وکیوم

تومان99,000,000